China 简体中文    |    en English
产品搜索:
执手
- 欧式精铸实心执手
- 欧式管执手
- 执手面板
- 美式商用执手
锁芯
- 美式锁芯
- 欧式锁芯
- 锁芯拧手
其他门五金
- 大拉手
- 锁舌
- 门插
- 门顶
- 指示牌
- 浴室指示器
- 重型天地轴
定制
- 精铸配件
- 高精度加工配件
锁体
- 欧式插芯锁
移门系统
- 玻璃滑轮
- 木门滑轮
- 缓冲滑轮
- 折叠门滑轮
现在的位置 :首页 > 产品中心 > 移门系统 > 缓冲滑轮
分类:  缓冲滑轮
型号:  H049
材质:  铝 & 尼龙
抛光:  
分类:  缓冲滑轮
型号:  H047 & H048
材质:  钢铁 & 尼龙
抛光:  
分类:  缓冲滑轮
型号:  H046
材质:  铝 & 尼龙
抛光:  
分类:  缓冲滑轮
型号:  H042 & H045
材质:  钢铁 & 尼龙
抛光:  
分类:  缓冲滑轮
型号:  H025 & H026
材质:  钢铁 & 尼龙
抛光:  
分类:  缓冲滑轮
型号:  B417B
材质:  钢铁 & 尼龙
抛光:  
分类:  缓冲滑轮
型号:  B417 & B417C
材质:  钢铁 & 尼龙
抛光:  
1
2009-2018 金联五金塑胶制品有限公司 all rights reserved.